Droga 6/2012

W tym numerze „Drogi” znajdziecie moje artykuły: na str. 4 szóstą część „Sław języku Tajemnicę”, na str. 10  „O św. Mikołaju z Miry”, na str. 12 „Święta na Syberii” oraz na str. 14 „Betlejem sióstr bernardynek”. Zapraszam do lektury!