Droga 1/2013

W tym numerze „Drogi” znajdziecie moje artykuły: na str. 4 siódmą część „Sław języku Tajemnicę”, na str. 9  „Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam” oraz na str. 16 „Przygotowanie zewnętrzne do modlitwy”. Zapraszam do lektury!