Wsłuchani w słowo. Refleksje na niedziele i święta roku C

Kajetan Rajski

WSŁUCHANI W SŁOWO. REFLEKSJE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA ROKU C

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2012

str. 162

Format A5

ISBN 978-83-7793-092-2

Wsłuchani w słowo to ostatni już tom serii, zawierający rozważania na niedziele i święta roku C. Swoje przemyślenia autor kieruje do wszystkich, którzy chcą głębiej przeżyć niedzielną i świąteczną Eucharystię, szczególnie w Roku Wiary, który powinien służyć rozwojowi duchowemu. Autor, dzieląc się swoimi refleksjami, zachęca do odkrywania, zawsze aktualnego, piękna słowa. 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Okres Adwentu

I NIEDZIELA ADWENTU Pan naszą sprawiedliwością (Jr 33,16)

II NIEDZIELA ADWENTU Modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej (Flp 1,9)

III NIEDZIELA ADWENTU Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma (Łk 3,11)

IV NIEDZIELA ADWENTU Błogosławiona jesteś między niewiastami (Łk 1,42)

Okres Narodzenia Pańskiego

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło (Iz 9,1)

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY I bądźcie wdzięczni (Kol 3,15)

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską (Lb 6,24-25)

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14)

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Twoi synowie przychodzą z daleka (Iz 60,4)

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby (Dz 10,34)

Okres Wielkiego Postu

ŚRODA POPIELCOWA Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! (Jl 2,13)

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Jezus przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła (Łk 4,1-2)

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Jego słuchajcie (Łk 9,35)

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, może wyda owoc (Łk 13,8-9)

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia (Łk 15,29)

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa (Flp 3,8)

Wielki Tydzień

NIEDZIELA PALMOWA Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam (Iz 50,7)

WIELKI CZWARTEK Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1)

WIELKI PIĄTEK Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy  i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko  został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi (Iz 52,13-14)

Okres Wielkanocy

WIGILIA PASCHALNA Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam ocalenie (Wj 15,2)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu (Dz 10,38)

II NIEDZIELA WIELKANOCNA Jam jest Pierwszy i Ostatni (Ap 1,17)

III NIEDZIELA WIELKANOCNA Czy kochasz mnie? (J 21,17)

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć (Ap 7,9)

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Po wzajemnej miłości wszyscy poznają, żeście uczniami moimi (J 13,35)

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Pokój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję (J 14,27)

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16)

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem (1 Kor 12,12)

Okres zwykły

II NIEDZIELA ZWYKŁA Bóg twój tobą się rozraduje (Iz 62,5)

III NIEDZIELA ZWYKŁA Liczne są członki, ale jedno ciało (1 Kor 12,20)

IV NIEDZIELA ZWYKŁA Trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,13)

V NIEDZIELA ZWYKŁA Oto ja, poślij mnie! (Iz 6,8)

VI NIEDZIELA ZWYKŁA Biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą (Łk 6,24)

VII NIEDZIELA ZWYKŁA Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi (1 Sm 26,23)

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA Trud wasz nie pozostaje daremny w Panu (1 Kor 15,58)

IX NIEDZIELA ZWYKŁA Twoje imię zostało wezwane nad świątynią (1 Krl 8,43)

X NIEDZIELA ZWYKŁA Teraz już wiem, że naprawdę jesteś Bożym mężem (1 Krl 17,24)

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Twoje grzechy są odpuszczone (Łk 7,48)

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Jeśli kto chce iść za Mną, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9,23)

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1)

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Pokój temu domowi (Łk 10,5)

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża (Kol 1,20)

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi! (Rdz 18,3)

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Ojcze nasz (Łk 11,2)

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie (Łk 12,20)

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Abraham przez wiarę powędrował do Ziemi Obiecanej (Hbr 11,9)

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? (Łk 12,51)

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i siądą za stołem w królestwie Bożym (Łk 13,29)

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Przystąpiliście do niezliczonej liczby aniołów (Hbr 12,22)

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14,33)

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi (Łk 15,2)

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Zalecam, by prośby, modlitwy, odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę (1 Tm 2,1)

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne (1 Tm 6,12)

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości (2 Tm 1,7)

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim też królować będziemy (2 Tm 2,11)

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione (2 Tm 3,16)

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony (Łk 18,14)

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA We wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie (Mdr 12,1)

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawo (2 Mch 7,2)

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem (2 Tes 3,8)

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23,43)

OPINIE O KSIĄŻCE

Cena: 17 zł plus koszta przesyłki

Można zamawiać:

e-mail: kajetan94@interia.pl

gg: 10508854 (zawsze na niewidocznym)

Kajetan Rajski

skr. poczt. 325

30-950 Kraków 61