„Obecni”

W najnowszym, 25 numerze czasopisma „Obecni”, można znaleźć moje trzy artykuły:
„Relacje między wiarą i życiem”
„Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”
„Krótka refleksja nad aktem wiary”
Zapraszam do lektury!