„Człowiek w Ogrodzie Pana”

Ukazała się publikacja zawierająca referaty z XX Międzynarodowego Seminarium Sacrum i Przyroda, zawierająca także mój referat „Raj duszy św. Teresy Wielkiej”.