„Droga do Polski” we KWARCIE

W 3(4)/2012 numerze kwartalnika „KWARTA” na str. 43-47 można znaleźć mój artykuł „Droga do Polski” o zesłańcu na Kołymę Ryszardzie Jasiukiewiczu.

Zachęcam do lektury!