„Wyzwanie dla kapłanów” w Głosie Ojca Pio

W numerze 4/2012 (lipiec/sierpień) „Głosu Ojca Pio” na str. 30 można znaleźć mój artykuł „Wyzwanie dla kapłanów”.

Zachęcam do lektury!