W katakumbach

W czerwcowym numerze miesięcznika „Wzrastanie”, na str. 20-21, można znaleźć mój artykuł „W katakumbach” o Siostrze Wenerandzie od Ubogiego Dzieciątka Jezus Vilcāne, która wstąpiła do zgromadzenia zakonnego w warunkach konspiracji w Daugavpilsie (Dyneburgu na Łotwie w Związku Radzieckim) 16 lipca 1962 r.

 

Zachęcam do lektury!