Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu

Kajetan Rajski

OTO JESTEM. KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE O POWOŁANIU

 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2012

str. 240 + 32 strony zdjęciowe

Format A5

ISBN 978-83-7793-057-1

Kolejna książka z tematyki powołaniowej pod redakcją Kajetana Rajskiego zawiera refleksje sióstr, braci zakonnych oraz kapłanów posługujących w krajach dawnego Związku Radzieckiego. Są to wyjątkowe świadectwa wiary, ponieważ pochodzą od misjonarzy głoszących Ewangelię w bardzo trudnych warunkach. Aby służyć w imię Chrystusa, muszą często zmierzyć się z wieloma przeciwnościami: samotnością, nieżyczliwością władz, a także z materialnym niedostatkiem. Jednak radość z powołania do służby Bożej, i to misyjnej, o wiele przewyższa wszystkie te trudy – to daje się prawdziwie odczuć, czytając świadectwa. Książka ukazuje, jak piękne i wartościowe jest powołanie, co z pewnością pozwoli na odkrycie także w sobie misjonarza, gdyż każdy z nas ma świadczyć o Chrystusie tam, gdzie żyje.

 

SPIS TREŚCI

Słowo wprowadzenia – ks. bp Wiesław Lechowicz

Przedmowa – ks. Marek Dziewiecki

Trudne losy Kościoła na Wschodzie – Kajetan Rajski

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia – s. Romualda Magdalena OPL

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę, chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał – s. Stanisława

Miłością odwieczną ukochałem cię i w miłości wezwałem cię do siebie – s. Weneranda od Ubogiego Dzieciątka Jezus PIJ

Na nieludzkiej ziemi żyli ludzie – ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz

Oto idę, o Boże, aby pełnić wolę Twoją – o. Jan Bońkowski OFMCap

Posługa misyjna to jest Boże dzieło, wielkie i piękne dzieło Ducha Świętego – s. Laurencja Joanna Smulska SSpS

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie – s. Maria-Celina od Trójcy Przenajświętszej Michalczak OCD

Modlitewna linia – s. Lucyna Maria Kazimiera Grząśko SSpS

Panie Ty znałeś mnie, a jednak wybrałeś, weź mnie taką, jaką jestem, a uczyń mnie taką, jaką ty chcesz mnie mieć – s. Mateusza Bożena Nawrocka SDP

Pozwoliłem się porwać Twej miłości Panie, aby całym sercem służyć Tobie i drugiemu człowiekowi – o. Tomasz Klawoń SVD

Połącz, Panie, ofiarę życia mojego ze świętą ofiarą ciała i krwi Twojej i przyjmij je na zbawienie moje i ludu Twojego – o. Zbigniew Kazimierz Kotliński CSsR

Bóg jest miłością – o. Arkadiusz od Matki Bożej Loretańskiej Kulacha OCD

W Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie… – s. Maria Marta Przywara SSpS

Złożyłem w Panu całą nadzieję, On schylił się nade mną. Wydobył mnie z dołu zagłady, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki – br. Waldemar Kalinowski SVD

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili – s. Joanna Bernadetta Gratkowska OP

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli – o. Włodzimierz Maksymilian Sowiński OP

Wypłyń na głębię – s. Maria Kazimiera od Krzyża Rysak OCD

Aby byli jedno – o. Jakub Błaszczyszyn SVD

Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj, czego chcesz – ks. Andrzej Jarosław Obuchowski

A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych! – o. Konrad Potyka SVD

Kogo mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia – br. Kazimierz Górski SVD

Wszystkie dzieła Pana są dobre, w odpowiedniej chwili dostarcza on wszystkiego, czego potrzeba – br. Korneliusz Konsek SVD

Siostra, która uczy umierać – s. Karolina Słomińska SAC

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali – o. Paweł Dyl MI

Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych – s. Maria Faustyna Maria Wojdyła CSSF

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo – o. Bogusław Nędza OFMCap

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili – o. Dariusz Pielak SVD

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii – o. Michał Magda SVD

Naucz mnie, Panie, czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem – o. Marek Antoni Wójcik SVD

Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim – s. Elżbieta Ślemp RM

Twoja miłość uprzedziła mnie, wzrastała wraz ze mną, a teraz jest przepaścią, której zmierzyć nie zdołam – s. Filipa CSSE

Dla Boga nie ma nic niemożliwego – s. Virginia Marzena Parchoniuk CSS

Chwalcie Pana wszystkie narody – o. Remigiusz Kalski SJ

 

Cena: 24 zł plus koszta przesyłki

Można zamawiać:

  tel. 511 308150 

e-mail: kajetan94@interia.pl

gg: 10508854 (zawsze na niewidocznym)

Kajetan Rajski

skr. poczt. 325

30-950 Kraków 61