Archive for Maj, 2012

Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu

Posted in Uncategorized on 23 maja, 2012 by Kajetan Rajski – Możliwość komentowania Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu została wyłączona

Informacja o książce „Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu” na stronie serwisu informacyjnego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce:  http://www.zyciezakonne.pl/nowa-ksiazka-oto-jestem-kosciol-na-wschodzie-o-powolaniu-16421/

Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu

Posted in Uncategorized on 18 maja, 2012 by Kajetan Rajski – Możliwość komentowania Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu została wyłączona

Kajetan Rajski

OTO JESTEM. KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE O POWOŁANIU

 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2012

str. 240 + 32 strony zdjęciowe

Format A5

ISBN 978-83-7793-057-1

Kolejna książka z tematyki powołaniowej pod redakcją Kajetana Rajskiego zawiera refleksje sióstr, braci zakonnych oraz kapłanów posługujących w krajach dawnego Związku Radzieckiego. Są to wyjątkowe świadectwa wiary, ponieważ pochodzą od misjonarzy głoszących Ewangelię w bardzo trudnych warunkach. Aby służyć w imię Chrystusa, muszą często zmierzyć się z wieloma przeciwnościami: samotnością, nieżyczliwością władz, a także z materialnym niedostatkiem. Jednak radość z powołania do służby Bożej, i to misyjnej, o wiele przewyższa wszystkie te trudy – to daje się prawdziwie odczuć, czytając świadectwa. Książka ukazuje, jak piękne i wartościowe jest powołanie, co z pewnością pozwoli na odkrycie także w sobie misjonarza, gdyż każdy z nas ma świadczyć o Chrystusie tam, gdzie żyje.

 

SPIS TREŚCI

Słowo wprowadzenia – ks. bp Wiesław Lechowicz

Przedmowa – ks. Marek Dziewiecki

Trudne losy Kościoła na Wschodzie – Kajetan Rajski

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia – s. Romualda Magdalena OPL

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę, chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał – s. Stanisława

Miłością odwieczną ukochałem cię i w miłości wezwałem cię do siebie – s. Weneranda od Ubogiego Dzieciątka Jezus PIJ

Na nieludzkiej ziemi żyli ludzie – ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz

Oto idę, o Boże, aby pełnić wolę Twoją – o. Jan Bońkowski OFMCap

Posługa misyjna to jest Boże dzieło, wielkie i piękne dzieło Ducha Świętego – s. Laurencja Joanna Smulska SSpS

Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie – s. Maria-Celina od Trójcy Przenajświętszej Michalczak OCD

Modlitewna linia – s. Lucyna Maria Kazimiera Grząśko SSpS

Panie Ty znałeś mnie, a jednak wybrałeś, weź mnie taką, jaką jestem, a uczyń mnie taką, jaką ty chcesz mnie mieć – s. Mateusza Bożena Nawrocka SDP

Pozwoliłem się porwać Twej miłości Panie, aby całym sercem służyć Tobie i drugiemu człowiekowi – o. Tomasz Klawoń SVD

Połącz, Panie, ofiarę życia mojego ze świętą ofiarą ciała i krwi Twojej i przyjmij je na zbawienie moje i ludu Twojego – o. Zbigniew Kazimierz Kotliński CSsR

Bóg jest miłością – o. Arkadiusz od Matki Bożej Loretańskiej Kulacha OCD

W Chrystusie Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie… – s. Maria Marta Przywara SSpS

Złożyłem w Panu całą nadzieję, On schylił się nade mną. Wydobył mnie z dołu zagłady, a stopy moje postawił na skale i umocnił moje kroki – br. Waldemar Kalinowski SVD

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili – s. Joanna Bernadetta Gratkowska OP

Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli – o. Włodzimierz Maksymilian Sowiński OP

Wypłyń na głębię – s. Maria Kazimiera od Krzyża Rysak OCD

Aby byli jedno – o. Jakub Błaszczyszyn SVD

Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj, czego chcesz – ks. Andrzej Jarosław Obuchowski

A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych! – o. Konrad Potyka SVD

Kogo mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia – br. Kazimierz Górski SVD

Wszystkie dzieła Pana są dobre, w odpowiedniej chwili dostarcza on wszystkiego, czego potrzeba – br. Korneliusz Konsek SVD

Siostra, która uczy umierać – s. Karolina Słomińska SAC

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali – o. Paweł Dyl MI

Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych – s. Maria Faustyna Maria Wojdyła CSSF

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo – o. Bogusław Nędza OFMCap

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili – o. Dariusz Pielak SVD

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii – o. Michał Magda SVD

Naucz mnie, Panie, czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem – o. Marek Antoni Wójcik SVD

Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim – s. Elżbieta Ślemp RM

Twoja miłość uprzedziła mnie, wzrastała wraz ze mną, a teraz jest przepaścią, której zmierzyć nie zdołam – s. Filipa CSSE

Dla Boga nie ma nic niemożliwego – s. Virginia Marzena Parchoniuk CSS

Chwalcie Pana wszystkie narody – o. Remigiusz Kalski SJ

 

Cena: 24 zł plus koszta przesyłki

Można zamawiać:

  tel. 511 308150 

e-mail: kajetan94@interia.pl

gg: 10508854 (zawsze na niewidocznym)

Kajetan Rajski

skr. poczt. 325

30-950 Kraków 61 

Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu – recenzja ks. Czesława Parzyszka SAC

Posted in Uncategorized on 10 maja, 2012 by Kajetan Rajski – Możliwość komentowania Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu – recenzja ks. Czesława Parzyszka SAC została wyłączona

15 maja ukaże się kolejna książka z serii „Oto jestem”: „Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniu”. Poniżej prezentuję tekst ks. Czesława Parzyszka SAC na temat tej publikacji:

Pan Jezus zaraz przed swym Wniebowstąpieniem wyrzekł słowa do Apostołów: „Będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). W miarę trwania historii chrześcijaństwa biblijne „krańce ziemi” przesuwały się coraz dalej. Niestety, w wyniku zawieruch dziejowych, wybuchów rewolucji, wojen i innych wydarzeń wiele krajów zostało zateizowanych, m.in. współczesne państwa Europy Zachodniej – Holandia, Francja, Hiszpania. Do grupy tych krajów należą również państwa powstałe na gruzach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – bodaj najbardziej areligijnego państwa na świecie. Potrzebna jest zatem nowa ewangelizacja, wręcz dechrystianizacja tych ziem. Z podziwem wspominamy sługę Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, niezłomnego Apostoła tych ziem. Paradoksalnie wiara, która miała zostać wytrzebiona w ZSRR, która była zwana „opium dla mas”, teraz przeżywa swój renesans. Budowane są liczne kościoły katolickie, cerkwie prawosławne czy zbory protestanckie. Mieszkańcy tych ziem coraz bardziej interesują się sprawami wiary, religii. Niestety, bardzo często „głodne Boga” dusze stają się pożywką dla różnego rodzaju sekt.

Ojciec Święty Jan Paweł II pośród swoich licznych pielgrzymek odwiedzał również państwa byłego ZSRR: Litwę, Łotwę i Estonię (1993 r.); Gruzję (1999 r.); Ukrainę, Kazachstan i Armenię (2001 r.); Azerbejdżan (2002 r.). Warto wspomnieć słowa bł. Jana Pawła II, które wypowiedział w Gruzji: „Bracia i siostry, dążcie do tego, aby całe społeczeństwo stało się wielką rodziną, przenikniętą duchem autentycznej solidarności i pokoju. Wiem, że to niełatwe zadanie, zwłaszcza po długim okresie dominacji ateizmu, który drogo kosztował wszystkich wierzących. Istnienie społeczności katolickiej zostało w tamtych latach zredukowane do minimum. Nieustraszeni kapłani jako prawdziwie przykładni pasterze podejmowali często nadludzkie wysiłki, aby w miarę możliwości podtrzymywać wiarę. Stajecie dzisiaj w obliczu sytuacji bardzo niejednolitej — z jednej strony zmagacie się z ubóstwem, a z drugiej z pokusą konsumpcyjnego sekularyzmu. Nie traćcie ducha! Światło i moc Ewangelii niech kierują waszymi krokami”.

Z kolei na Ukrainie powiedział: „Drodzy Biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, którzy wiernie towarzyszyliście temu ludowi za cenę osobistych ofiar wszelkiego rodzaju, podtrzymując go w ciemnych czasach terroru komunistycznego, dziękuję wam i przedkładam wam tę zachętę: nieustannie bądźcie gorliwymi świadkami Chrystusa i dobrymi pasterzami Jego stada w tym umiłowanym kraju – Ukrainie”.

W Kazachstanie w słowie do wiernych stwierdził: „Odbudowujcie świątynię Pana: jest to misja, do której zostaliście wezwani i której się poświęciliście. Moje myśli zwracają się w tym momencie do waszych wspólnot, niegdyś porozrzucanych i dotkliwie doświadczonych. W sercu i duchu rozpamiętuję niewypowiedziane cierpienia tych wszystkich, którzy przeżywali nie tylko fizyczne wygnanie i uwięzienie, ale i publiczne ośmieszenie i przemoc, ponieważ nie chcieli zaprzeć się wiary”.

Do publikacji, które w znaczny sposób pogłębią naszą wiedzą o historii i współczesnych realiach państw byłego ZSRR, należy książka Oto jestem. Kościół na Wschodzie o powołaniach pod redakcją Kajetana Rajskiego, licealisty z Krakowa. Została wydana przez tarnowskie Wydawnictwo „Biblos”.

Na początku książki, po słowach wstępu ks. bp. Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań i ks. Marka Dziewieckiego, krajowego duszpasterza powołań, znajdujemy świadectwa sióstr zakonnych, które od urodzenia żyły w komunistycznym Związku Radzieckim. Tam kształtowało się ich powołanie, tam posługiwały w Kościele podziemnym. Następnie możemy zapoznać się z relacją ks. bp. Antoniego Dydycza z jego pierwszej wyprawy do Wilna, potajemnie, do żeńskich zgromadzeń zakonnych. Miało to miejsce w 1979 r.

Kolejne świadectwa należą do kapłanów, braci i sióstr zakonnych, którzy wyjeżdżali na Wschód po 1989 r. Posługują w Białorusi, Ukrainie, Rosji, Estonii, Litwie, Łotwie, Gruzji, Kazachstanie i Kirgizji.

Zawarte w książce świadectwa ponad trzydziestu księży, sióstr i braci zakonnych różnego wieku, posługujących w różnych krajach, zajmujący się wieloma sprawami duszpasterskimi, edukacyjnymi czy charytatywnymi, to nie tylko zwykłe opowiadania rozwijające wiedzę o krajach Wschodu, ale przede wszystkim przepełnione radością wołanie Pana Jezusa „Pójdź za mną”, które wyraźnie przemawia przez poniższe świadectwa. Oto jestem… to przede wszystkim publikacja poświęcona specyficznemu powołaniu do bycia misjonarzem w krajach byłego ZSRR.

Warto tę cenną pozycję młodego człowieka polecić wszystkim zainteresowanym Wschodem.

Gratuluję młodemu Autorowi wytrwałości w kontynuowaniu serii „Oto jestem”, tak pomocnej w rozpoznaniu własnego powołania – dla młodych, a dla nas – kapłanów, i zapewne także dla sióstr zakonnych, pomocnej niejako w podtrzymywaniu tego powołania.

Wszystkim Czytelnikom życzę miłej lektury, której i ja niedawno doświadczyłem.

Ks. Czesław Parzyszek SAC