Czysta jak brylant i jak brylant twarda

W kwietniowym numerze mięsiecznika „Wzrastanie”, na str. 14-15  można znaleźć mój artykuł „Czysta jak brylant i jak brylant twarda” o Paulinie Felińskiej, siostrze św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Zachęcam do lektury!