Opinia ks. Mieczysława Nowaka

Ks. dr Mieczysław Nowak (autor kilkudziesięciu książek): Jako senior i piszący książki podziwiam ilość, a także jakość publikacji Kajetana Rajskiego. Może on być wzorem dla młodych, ile w życiu można osiągnąć przy skoncentrowaniu się na ciekawym temacie z zastosowaniem odpowiedniej metody. Gratuluję rozległej tematyki: historia, hagiografia, refleksje biblijne, wywiady z różnymi ludźmi, rozważania modlitewne. Imponuje mi wiedza, jak i kultura słowa młodego autora. Jego styl jest zwięzły, rzeczowy, nie przegadany, sięgający głębi problemów. Nie schlebia nowomowie i żargonowi młodego pokolenia, a przecież sądzę, że trafia do współczesnego czytelnika. Jaki to Boży dar dla Kościoła w Polsce i jego zadań ewangelizacyjnych, to wszystko, co wychodzi spod pióra Kajetana. Cieszę się, że dane mi było poznać go osobiście.