Wsłuchani w słowo. Refleksje na niedziele i święta roku B

Kajetan Rajski

WSŁUCHANI W SŁOWO. REFLEKSJE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA ROKU B

 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2011

str. 156

Format A5

ISBN 978-83-7793-016-8

Wsłuchani w słowo. Refleksje na niedziele i święta roku B to druga część trzytomowego cyklu rozważań autorstwa Kajetana Rajskiego. Publikacja jest adresowana do wszystkich, którzy czują potrzebę czytania słowa Bożego i życia nim na co dzień.

Spis treści:

Wstęp

Okres Adwentu

I Niedziela Adwentu Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie (Mk 13,33)

II Niedziela Adwentu Pan sam obdarzy szczęściem (Ps 85,13)

III Niedziela Adwentu Zawsze się radujcie (1 Tes 5,16)

IV Niedziela Adwentu Bóg, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią (Rz 16,25)

Okres Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło (Iz 9,1b)

Święto Świętej Rodziny I bądźcie wdzięczni (Kol 3,15)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Niech cię Pan błogosławi i strzeże (Lb 6,24)

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim Słowo stało się ciałem

i zamieszkało między nami (J 1,14)

Uroczystość Objawienia Pańskiego Twoi synowie przychodzą z daleka (Iz 60,4)

Niedziela Chrztu Pańskiego Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby (Dz 10,34)

Okres Wielkiego Postu

Środa Popielcowa Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! (Jl 2,13)

I Niedziela Wielkiego Postu Woda chrztu nas ocala (1 P 3,21)

II Niedziela Wielkiego Postu Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31)

III Niedziela Wielkiego Postu Sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni (…), a stoły powywracał (J 2,15)

IV Niedziela Wielkiego Postu Bóg jest bogaty w miłosierdzie (Ef 2,4)

V Niedziela Wielkiego Postu Panie, chcemy ujrzeć Jezusa (J 12,21)

Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi (Iz 50,7)

Wielki Czwartek Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1b)

Wielki Piątek Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi (Iz 52,13-14)

Okres Wielkanocy

Wigilia Paschalna Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam ocalenie (Wj 15,2a)

Niedziela Zmartwychwstania Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu (Dz 10,38a)

II Niedziela Wielkanocna Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara (1 J 5,4)

III Niedziela Wielkanocna Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych (Dz 3,15a)

IV Niedziela Wielkanocna Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce (J 10,11)

V Niedziela Wielkanocna Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie (J 15,8)

VI Niedziela Wielkanocna Nazwałem was przyjaciółmi (J 15,15)

Wniebowstąpienie Pańskie Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16)

Niedziela Zesłania Ducha Świętego Wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem (1 Kor 12,12)

Okres zwykły

II Niedziela Zwykła Oto jestem: przecież mnie wołałeś (1 Sm 3,5)

III Niedziela Zwykła Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi (Mk 1,17)

IV Niedziela Zwykła Wzbudzę im proroka spośród braci waszych (Pwt 18,18)

V Niedziela Zwykła Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16)

VI Niedziela Zwykła Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić (Mk 1,40)

VII Niedziela Zwykła Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów (Iz 43,25)

VIII Niedziela Zwykła Duch ożywia (2 Kor 3,6)

IX Niedziela Zwykła Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa (2 Kor 4,11)

X Niedziela Zwykła Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,35)

XI Niedziela Zwykła Jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana (2 Kor 5,6)

XII Niedziela Zwykła Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? (Mk 4,38)

XIII Niedziela Zwykła Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości (Mk 5,34)

XIV Niedziela Zwykła Moc w słabości się doskonali (2 Kor 12,9)

XV Niedziela Zwykła W Nim mamy odkupienie przez Jego krew (Ef 1,7)

XVI Niedziela Zwykła Pójdźcie i wypocznijcie nieco (Mk 6,31)

XVII Niedziela Zwykła Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4,5)

XVIII Niedziela Zwykła To jest chleb, który Pan wam daje na pokarm (Wj 16,15)

XIX Niedziela Zwykła Przebaczajmy sobie nawzajem, tak jak i Bóg przebaczył nam w Chrystusie (Ef 4,32)

XX Niedziela Zwykła Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu (Ef 5,20)

XXI Niedziela Zwykła Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy bóstwom, (…) czy Panu (Joz 24,15)

XXII Niedziela Zwykła Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby go uczynić nieczystym (Mk 7,15)

XXIII Niedziela Zwykła Niech wiara wasza nie ma względu na osoby (Jk 2,1)

XXIV Niedziela Zwykła Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie (Jk 2,17)

XXV Niedziela Zwykła Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny (Mdr 2,12)

XXVI Niedziela Zwykła Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je (Mk 9,47)

XXVII Niedziela Zwykła Nie jest dobrze, by mężczyzna był sam (Rdz 2,18)

XXVIII Niedziela Zwykła Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny (Hbr 4,12)

XXIX Niedziela Zwykła Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary (Hbr 4,14)

XXX Niedziela Zwykła Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną (Mk 10,47)

XXXI Niedziela Zwykła Niech pozostaną w twym sercu te słowa (Pwt 6,6)

XXXII Niedziela Zwykła Dzban mąki nie wyczerpie się (1 Krl 17,14)

XXXIII Niedziela Zwykła Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą (Mk 13,31)

XXXIV Niedziela Zwykła – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Królestwo moje nie jest stąd (J 18,36)

OPINIE O KSIĄŻCE

Cena: 17 zł plus koszta przesyłki

Można zamawiać:

e-mail: kajetan94@interia.pl

gg: 10508854 (zawsze na niewidocznym)

Kajetan Rajski

skr. poczt. 325

30-950 Kraków 61