Królowo Apostołów… Rozważania różańcowe

Kajetan Rajski

KRÓLOWO APOSTOŁÓW… ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

 

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2011

str. 36

Format A5

ISBN 978-83-733298-4-3

Zbiór rozważań różańcowych mających pomóc ludziom odnaleźć się w roli apostołów we współczesnym świecie. Autor wychodzi z założenia, że w dużej mierze dzięki zacieśnieniu za sprawą modlitwy różańcowej intymnej relacji ze Stwórcą człowiek jest w stanie oddawać cześć Bogu, stając się Jego autentycznym świadkiem. Zbiorek ukazał się też w formacie A6.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I – Radosna (poniedziałki, soboty)

Część II – Światła (czwartki)

Część III – Bolesna (wtorki, piątki)

Część IV – Chwalebna (środy, niedziele)

Cena: 5 zł plus koszta przesyłki

Można zamawiać:

e-mail: kajetan94@interia.pl

gg: 10508854 (zawsze na niewidocznym)

Kajetan Rajski

skr. poczt. 325

30-950 Kraków 61