Wsłuchani w Słowo. Refleksje na niedziele i święta roku A

Kajetan Rajski

WSŁUCHANI W SŁOWO. REFLEKSJE NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA ROKU A

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2010

str.168

Format A5

ISBN 978-83-733289-2-1

Jest to pierwszy tom refleksji Kajetana Rajskiego – licealisty, w którym autor pochyla się nad fragmentami czytań mszalnych na niedziele i święta roku A. Te krótkie rozważania składają się z pięciu części: fragmentu z Pisma Świętego, stanowiącego tytuł; sigli biblijnych czytań przeznaczonych na dany dzień; refleksji właściwej; podsumowania pt. Przemyślę w tym tygodniu oraz cytatu z ojców Kościoła bądź osób świętych. Jego przemyślenia i stosowany język zaciekawiają, zastanawiają i prowokują do własnej medytacji Bożego słowa.

Spis treści:

Wstęp

Okres Adwentu

I Niedziela Adwentu Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa (Rz 13,14)

II Niedziela Adwentu Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona (Mt 3,10)

III Niedziela Adwentu Przyjście Pana jest już bliskie (Jk 5,8)

IV Niedziela Adwentu Józef był człowiekiem prawym (Mt 1,19)

Okres Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło (Iz 9,1b)

Święto Świętej Rodziny I bądźcie wdzięczni (Kol 3,15)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Niech cię Pan błogosławi i strzeże (Lb 6,24)

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14)

Uroczystość Objawienia Pańskiego Twoi synowie przychodzą z daleka (Iz 60,4)

Niedziela Chrztu Pańskiego Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby (Dz 10,34)

Okres Wielkiego Postu

Środa Popielcowa Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! (Jl 2,13)

I Niedziela Wielkiego Postu Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia (Rdz 2,7)

II Niedziela Wielkiego Postu Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej (Rdz 12,1)

III Niedziela Wielkiego Postu Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki (J 4,14)

IV Niedziela Wielkiego Postu Pan natomiast patrzy na serce (1 Sm 16,7)

V Niedziela Wielkiego Postu Jezus wzruszył się w duchu (J 11,33)

Wielki Tydzień

Niedziela Palmowa Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi (Iz 50,7)

Wielki Czwartek Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował (J 13,1b)

Wielki Piątek Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi (Iz 52,13-14)

Okres Wielkanocy

Wigilia Paschalna Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam ocalenie (Wj 15,2a)

Niedziela Zmartwychwstania Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu (Dz 10,38a)

II Niedziela Wielkanocna Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29)

III Niedziela Wielkanocna Czy serce nie pałało w nas, gdy pisma nam wyjaśniał? (Łk 24,32)

IV Niedziela Wielkanocna Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)

V Niedziela Wielkanocna Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję (J 14,12)

VI Niedziela Wielkanocna Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia nadziei, która w was jest (1 P 3,15)

Wniebowstąpienie Pańskie Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony (Mk 16,16)

Niedziela Zesłania Ducha Świętego Wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem (1 Kor 12,12)

Okres zwykły

II Niedziela Zwykła Aby moje zbawienie dotarło do krańców ziemi (Iz 49,6)

III Niedziela Zwykła Zdarzają się między wami spory (1 Kor 1,11)

IV Niedziela Zwykła Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców (1 Kor 1,27)

V Niedziela Zwykła Nie może się ukryć miasto położone na górze (Mt 5,14)

VI Niedziela Zwykła Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane (Syr 15,17)

VII Niedziela Zwykła Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość (1 Kor 3,18)

VIII Niedziela Zwykła Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Mt 6,24)

IX Niedziela Zwykła Ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo (Pwt 11,26)

X Niedziela Zwykła Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13)

XI Niedziela Zwykła Niosłem was na skrzydłach orlich (Wj 19,4)

XII Niedziela Zwykła Pan jest przy mnie jako potężny mocarz (Jr 20,11)

XIII Niedziela Zwykła Kto poda kubek świeżej wody (…), nie utraci swojej nagrody (Mt 10,42)

XIV Niedziela Zwykła Wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! (Za 9,9)

XV Niedziela Zwykła Słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocnie (Iz 55,11)

XVI Niedziela Zwykła Gdy bowiem nie umiemy się modlić, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach (Rz 8,26)

XVII Niedziela Zwykła Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku (1 Krl 3,9)

XVIII Niedziela Zwykła Ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie (Rz 8,39)

XIX Niedziela Zwykła Do Izraelitów należy przybrane synostwo i chwała (Rz 9,4)

XX Niedziela Zwykła Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów (Iz 56,7)

XXI Niedziela Zwykła Na opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą (Mt 16,18)

XXII Niedziela Zwykła Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? (Mt 16,26)

XXIII Niedziela Zwykła Odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie (Ez 33,8)

XXIV Niedziela Zwykła Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy (Mt 18,22)

XXV Niedziela Zwykła Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć (Iz 55,6)

XXVI Niedziela Zwykła Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie (Flp 2,6-7)

XXVII Niedziela Zwykła Wasze prośby przedstawiajcie z dziękczynieniem (Flp 4,6)

XXVIII Niedziela Zwykła Raz na zawsze zniszczy śmierć (Iz 25,8)

XXIX Niedziela Zwykła Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,21)

XXX Niedziela Zwykła By służyć Bogu żywemu i prawdziwemu (1 Tes 1,9)

XXXI Niedziela Zwykła Kto się poniża, będzie wywyższony (Mt 23,12)

XXXII Niedziela Zwykła Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca (Mdr 6,12)

XXXIII Niedziela Zwykła Bądźmy trzeźwi (1 Tes 5,6)

XXXIV Niedziela Zwykła – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy (1 Kor 15,20)

OPINIE O KSIĄŻCE

Cena: 17 zł plus koszta przesyłki

Można zamawiać:

e-mail: kajetan94@interia.pl

gg: 10508854 (zawsze na niewidocznym)

Kajetan Rajski

skr. poczt. 325

30-950 Kraków 61

————————————————————————————————————————————–