Drabiną do nieba. Rozważania różańcowe

Kajetan Rajski

DRABINĄ DO NIEBA. ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 2009

str. 84

Format A5

ISBN 978-83-733277-5-7

Drabiną do nieba to tytuł kolejnej książki Kajetana Rajskiego. Tym razem młody autor proponuje czytelnikom rozważania różańcowe, które są owocem jego refleksji nad kolejnymi tajemnicami tej modlitwy. Nowe, świeże spojrzenie na różaniec z pewnością pozwoli przekonać także młodych ludzi do tej formy modlitwy.

Spis treści:

Wstęp – ks. dr hab. Janusz Królikowski

Podziękowanie – Kajetan Rajski

CZĘŚĆ I. RADOSNA (poniedziałki, soboty)

Tajemnica I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Tajemnica II Nawiedzenie św. Elżbiety

Tajemnica III Narodzenie Pana Jezusa

Tajemnica IV Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnica V Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

CZĘŚĆ II. ŚWIATŁA (czwartki)

Tajemnica I Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Tajemnica II Objawienie w Kanie Galilejskiej

Tajemnica III Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Tajemnica IV Przemienienie na Górze Tabor

Tajemnica V Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III. BOLESNA (wtorki, piątki)

Tajemnica I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Tajemnica II Biczowanie

Tajemnica III Cierniem ukoronowanie

Tajemnica IV Droga krzyżowa

Tajemnica V Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV. CHWALEBNA (środy, niedziele)

Tajemnica I Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Tajemnica II Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Tajemnica III Zesłanie Ducha Świętego

Tajemnica IV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Tajemnica V Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Pozycja niedostępna

————————————————————————————————————————————–